O ČEM BUDE BŘEZEN- DUBEN

O jaru, charakteristických znacích tohoto ročního období
O dopravních prostředcích – červená stát, zelená jede
O velikonocích, přípravě na velikonoční svátky
O naší krásné zemi, eco program-třídění odpadu
O přírodě, která se probouzí a jarní čas nám přináší
O pohádkách, vyprávíme pohádku, že pes přeskočil hromádku
O zvířátkách, hospodář je pánem statku, zvířátek má plný dům
O pohybu a jeho důležitosti
O výtvarných činnostech, tvoření s Domem pod Jasanem
O divadelních představeních