O ČEM BUDE LISTOPAD? 

O ohleduplnosti k ostatním dětem
O dodržování pravidel ve třídě
O jídle a stolování
O správném chování v přírodě
O ochraně přírody
O udržování čistoty
O hvězdách, souhvězdích a planetách
O vnímání změn v přírodě v souvislosti se střídáním ročních období
O střídání dne a noci
O tom, jak vzniká déšť, kde se bere voda, o mlze, o skupenství vody, o pokusech
O koloběhu vody v přírodě
O rybníku, potoku, řece, moři a životě v nich
O věcech, předmětech, které nás obklopují a běžně je používáme, o hračkách
O seznamování s novými věcmi či méně známými, o způsobu jejich použití
O knihách, kniha je můj kamarád
O tvoření – spolupráce s Jasanem Trutnov
O návštěvě kouzelníka