O ČEM BUDE LEDEN-ÚNOR

O zimě, charakteristických znacích tohoto ročního období
O dopravních prostředcích s prohlídkou na horské službě
O prevenci vztahů mezi dětmi s výchovným poradcem
O masopustu, pan karneval přišel k nám, radost dětem rozdával
O školácích, školákem se brzy stanu, pilný jako včelka budu
O pohádkách, pohádku si zahrajeme, vesele se pobavíme
O muzice, radost z hudby a hudebních nástrojů s muzikoterapií
O zimních sportech, cvičíme a sportujeme, tělo, svaly posílíme
O vodě, voda ta je důležitá pro zvířátka, rostliny a člověka
O výtvarných činnostech, tvoření s Domem pod Jasanem
O bezpečnosti v zimním období