NEJBLIŽŠÍ AKCE PRO DĚTI

06.03. středa Předškoláci náhled do výuky v ZŠ (matematika)
07.03. čtvrtek Eco program „Z pralesa do pralesa“ (akce v MŠ)
14.03. čtvrtek Tv – škola v pohybu (akce v MŠ)
21.03. čtvrtek Tvořeni s Domem pod Jasanem (akce v MŠ)
26. 03. úterý Pohádka na ledě „ Ať žijí duchové“ (Trutnov)
01.04. pondělí Červená stát, zelená jedeme! (akce v MŠ) Divadlo L. Frištejnské
11.04. čtvrtek Český rok lidové tradice a zvyky (akce Uffo Trutnov)
17.04. středa Tvoření s Domem pod Jasanem (akce v MŠ)
23.04. úterý Den Země – spolupráce ZŠ