1. ročník1.2.3.4.5.6.
8:05-8:509:0 –9:4510:05–10:5011:00–11:4511:55-12:4013:15-14:00
PONDĚLÍ1.ČJČJMAJ
ÚTERÝ1.ČJMPRVTV
STŘEDA1.ČJMMČJ
ČTVRTEK1.PRVČJMČJ
PÁTEK1.HVČLAPVVTV
2. a 3. ročník1.2.3.4.5.6.
8:05-8:509:0 –9:4510:05–10:5011:00–11:4511:55-12:4013:15-14:00
PONDĚLÍ2.ČJMAJČJ
3.ČJMAJČJAJ
ÚTERÝ2.MAJČJTVČJ
3.MAJČJTVČJ
STŘEDA2.MPRVPRVMČJ
3.MPRVPRVMČJ
ČTVRTEK2.ČJMPRVČJ
3.ČJMPRVČJ
PÁTEK2.HVČLAPVVTV
3.HVČLAPVVTV
4. a 5. ročník1.2.3.4.5.6.
8:05-8:509:0 –9:4510:05–10:5011:00–11:4511:55-12:4013:15-14:00
PONDĚLÍ4.AJAJMČJČJTV
5.AJAJMČJČJTV
ÚTERÝ4.ČJMČLASČLASAJ
5.ČJMČLASČLASAJ
STŘEDA4.ČJMMČLASČJHV
5.ČJMMČLASČJHV
ČTVRTEK4.ČJČJMČLAS
5.ČJMMČLASInf.
PÁTEK4.ČLASČLAPVVVVTV
5.ČLASČLAPVVVVTV
Vyučující jednotlivých předmětů ( podle barev)
Mgr. Nela Eflerová
Zuzana KrudencováMgr. Dita Mrázková
Mgr. Renáta VrkoslavováMgr. Václav Štíhel
  • Prv – prvouka
  • ČlaS –člověk a jeho svět – zahrnuje vlastivědu (VL) a přírodovědu (PŘ)
  • ČlaP– člověk a práce
  • TV – tělocvik
  • Inf. – informatika (počítače)

 

V pondělí a ve středu chodí žáci 4. a 5. třídy na oběd po 4. vyučovací hodině a vyučování končí ve 13:55 hod.