Školní poradenské pracoviště MŠ Pec pod Sněžkou

Poradenské služby poskytované učitelům, dětem a jejich rodičům:

  •  v souvislosti s odkladem školní docházky či předčasným nástupem do ZŠ – podpora rozvoje, pracovních, sociálních a řečových
  • dovedností, percepčních funkcí (zrakové a sluchové vnímání), grafomotoriky (úroveň kreslení) a dalších funkcí potřebných pro nástup dítěte do školy
  • při hledání příčin a řešení školních nesnází např. při adaptaci na školku – (dlouhodobý pláč), obtížích v kolektivu („zlobení“, nezapojování se do kolektivu..) a dalších obtíží
  • metodická podpora pedagogických pracovníků v MŠ, spolupráce na plánech pedagogické podpory a individuálních plánech

Výchovný poradce – Zuzana Krudencová

Speciální pedagog a školní logoped mateřské školy – Mgr. Renáta Vrkoslavová

Konzultaci lze domluvit:
Mgr. DitaMrázková + 420 608 140 966 zspecps@seznam.cz
Mgr. Renáta Vrkoslavová + 420 608 825 407 renata.vrkoslavova@seznam.cz
Zuzana Krudencová +420 608 311 051 zuzka.krudencova@post.cz

Plán výchovného poradce

Plán výchovného poradce 2018-19