.

Registrační číslo dítěte: Výsledek zápisu:

1904

přijato

1905

nedostavili se k zápisu

1906

přijato

1907

přijato

1908

přijato

1909

odklad školní docházky

1910

přijato