paní vychovatelka Zuzana Krudencová

  • vystudovala gymnázium
  • současně studuje učitelství 1. stupně na Pedagogické fakultě v Liberci
  • ráda s dětmi tvoří rukodělné výrobky
  • družina se řídí podle ŠVP družiny – HOROLEZCI a HOROLEZČATA