paní učitelka Mgr. Dita Mrázková – ředitelka školy

 • vystudovala v bakalářském studiu Speciální pedagogiku a v magisterském studiu Speciální pedagogiku se specializací učitelství 1. stupně
 • ráda pracuje v programu Začít spolu, upřednostňuje učení formou prožitku
 • s dětmi pravidelně pracuje ve Čtenářských dílnách

paní učitelka Mgr. Nela Eflerová

 • vystudovala v magisterském programu Učitelství pro 1. stupeň se specializací na tělesnou výchovu
 • je velkou nadšenkyní  matematiky profesora Hejného
 • věnuje se pravidelně čtenářským dílnám
 • miluje hudbu a zpestřuje jí i běžnou výuku
 • na škole působí jako správce webových stránek a Koordinátor EVVO

paní učitelka Mgr.Renáta Vrkoslavová

 • vystudovala speciální pedagogiku předškolního věku a speciální pedagogiku v magisterském studiu se specializací –  logopedie a surdopedie
 • současně si doplňuje kvalifikaci pro Učitelství 1. stupně na JU v Českých Budějovicích
 • věnuje se prevenci SPU (specifické poruchy učení)
 • vede Předmět speciálně pedagogické péče a hodiny intervence
 • na škole působí jako Školní speciální pedagog a Školní logoped

paní učitelka Zuzana Krudencová

 • vystudovala gymnázium
 • současně studuje učitelství 1. stupně na Pedagogické fakultě v Liberci
 • vyučuje a věnuje se studiu angličtiny
 • má ráda přírodu a své zkušenosti a znalosti předává dětem v hodinách  ČlaS
 • na škole působí jako Metodik prevence a Výchovný poradce

pan učitel Mgr. Václav Štíhel

 • vystudoval MUNI v Brně- Učitelství pro střední školy v oboru Ruský jazyk a Tělesná výchova
 • současně si doplňuje kvalifikaci pro Učitelství 1. stupně na Pedagogické fakultě v Liberci
 • vyučuje angličtinu podle programu Steva Wattse
 • má rád děti, přírodu, sport – především lyžování a horolezectví