V období letních prázdnin bude mateřská škola a školní jídelna uzavřena

z důvodu čerpání dovolené učitelek MŠ a provozních zaměstnanců školy

v období od 12. 7. do 16. 8. 2021.