Č. j.: MŠ/05/17
Platnost od: 01.09.2017
Zpracovala: Mgr. Dita Mrázková
Schváleno v pedagogické radě: 28. 08. 2017

 • Provoz MŠje v pracovní dny od 7. 00 do 16. 15  (o provozu během školních prázdnin budou rodiče včas informováni).
 • Děti přicházejí do MŠdo 8.15 hod. V tuto dobu se budova MŠ zamyká. Pozdější příchod je třeba předem ohlásit!
 • Učitelka zodpovídá za dítě, které jí rodiče, nebo jejich zmocněnci osobně předají do třídy.
 • V případě nevolnosti, zvracení, průjmu, teploty, nachlazení nebo jiných příznaků nemoci  dítě nemůže do dětského kolektivu.     
 • V případě, že si dítě vyzvedá z MŠ jiná osoba než jeden z rodičů dítěte, je nutné předat učitelce PÍSEMNÉ ZMOCNĚNÍ (PLNOU MOC) od rodičů.
 • Děti se zapisují k předškolnímu vzdělávání  v rozmezí od 2. 5. – 16. 5. každého roku. Na uvolněná místa jsou přijímány děti i v průběhu školního roku.
 • Nárok na přednostní přijetí mají podle Zákona č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • – od 1. 9. 2017 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2017) uplatněné při zápise v termínu 2. – 16. května 2017;
 • – od 1. 9. 2018 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2018) uplatněné při zápise v termínu 2. – 16. května 2018;
 • – od 1. 9. 2020 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou druhého roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2020) uplatněné při zápise v termínu 2. – 16. května 2020.
 • STRAVNÉ se odhlašuje den předem, nejpozději pak v daný den do 7 30První den nepřítomnosti si mohou rodiče neodhlášenou stravu vyzvednout ve školní jídelně, a to od 1100 – 1130 hod.
 • V případě, že dítě odchází po obědě domů, lze odhlásit odpolední svačinu taktéž nejpozději do 7 30 u vedoucí školní jídelny.
 • Stravné vybírá vedoucí školní jídelny,platby probíhají vždy začátkem měsíce (nejpozději do 15. dne v měsíci) za předchozí měsíc. O výši stravného a době placení jsou rodiče informováni na nástěnce v MŠ.
 • Další podrobné informace ohledně stravování získáte u vedoucí školního stravování.
 • Úplatu za předškolní vzdělávání vybírá vedoucí školní jídelny. Platby probíhají vždy do 15. dne měsíce, za který se úplata vybírá.

 

Rodiče prosíme:

 • Sledujte informace na nástěnkách
 • Označte dětem oblečení a obuv
 • Oblečení připravujte společně s dětmi, aby si je poznaly
 • Nedávejte dětem do třídy pamlsky, jídlo a drobné hračky (nebezpečí spolknutí malých částí)!
 • Každé dítě bude mít v šatně celé velké balení papírových kapesníků (pokud dítěti dojdou, znovu doplňte), odkud si bude brát do třídy po jednom balení.

 

Doporučené oblečení:

 • Do třídy: tričko, hrací kalhoty nebo tepláky (sukně) s kapsičkou – lehce rozepnutelné, bačkorky – pevná noha, ne pantofle.
 • Na vycházku: tepláková souprava (volnost pohybu), v zimě oteplováky, náhradní boty, holínky, pláštěnka – oblečení zejména takové, aby nevadilo případné ušpinění.
 • Náhradní oblečení : spodní prádlo, tričko, punčochové kalhoty, kapesníky (nejlépe papírové).
 • Na spaní : pyžamo, noční košilka.

V průběhu školního roku probíhají v mateřské škole oslavy a akce  podle výchovně vzdělávacího plánu, se kterým jsou rodiče seznámeni.

 

Rodičům nabízíme :

 • Při nástupu dítěte do školy společný pobyt v zařízení tak, aby pobyt rodiče nenarušil průběh a organizaci činnosti plněné s dětmi v rámci předškolního vzdělávání
 • účast na společných akcích – dle plánu školy
 • možnost přijít se na své dítě do školy podívat (po domluvě s učitelkou)
 • konzultace s učitelkami o jednotném působení na dítě, řešení eventuálního odkladu školní docházky
 • možnost zajištění šetření v PPP
 • možnost zajištění poradenské konzultace, spolupráce se speciální mateřskou školou, Speciálně pedagogickým centrem v Trutnově (metodická pomoc rodičům, logopedická péče, zápůjčka spec. literatury a pomůcek, zajištění zařazení dítěte do SPŠ na 2 – 4 hod.).

Rodiče prosíme : Řešte své připomínky a problémy s paní učitelkou okamžitě!

Výchovně vzdělávací činnosti se provádějí v průběhu celého dne, podle zvolené organizace a metody práce:

7:00 – 8:15 Příchody dětí.
Hry dle výběru dětí.
Skupinová a individuální práce s dětmi.
8:15 – 8:30 Ranní cvičení, pohybové hry.
9:25 – 11:25 Hygiena.
Svačina.
8:55 – 9:25 Didakticky cílené činnosti – záměrné a spontánní činnost ve skupinách, řízená hra dětí (pouze dle jejich zájmu a přání)
9:25 – 11:25 Příprava na pobyt venku.
Pobyt venku.
11:25 – 12:05 Hygiena.
Oběd.
Odchody neodpočívajících dětí.
12:05 – 14:00 Hygiena.
Příprava na odpolední odpočinek.
Literární chvilka, poslech relaxační hudby.
Odpočinek.
Předškolní příprava pro nespavé předškoláky.
14:00 – 16:15 Svačina.
Činnosti dle přání dětí.
Skupinová i individuální práce s dětmi.
Odchody dětí.

 Důvodem pro zrušení pobytu venku jsou:

 • mráz – 100C,
 • prudký déšť,
 • silný vítr,
 • náledí (nebezpečí úrazu).