.

Školní poradenské pracoviště MŠ Pec pod Sněžkou

Program poradenských služeb:

  • v souvislosti s odkladem školní docházky či předčasným nástupem do ZŠ – podpora rozvoje, pracovních, sociálních a řečových
  • oblast dovedností, percepčních funkcí (zrakové a sluchové vnímání), grafomotoriky (úroveň kreslení) a dalších funkcí potřebných pro nástup dítěte do školy
  • při hledání příčin a řešení školních nesnází např. při adaptaci na školku – (dlouhodobý pláč), obtížích v kolektivu („zlobení“, nezapojování se do kolektivu..) a dalších obtíží
  • metodická podpora pedagogických pracovníků v MŠ, spolupráce na plánech pedagogické podpory a individuálních plánech

Výchovný poradce – Mgr. Renáta Vrkoslavová

Speciální pedagog a školní logoped mateřské školy – Mgr. Renáta Vrkoslavová

Konzultaci lze domluvit:

Mgr. Dita Mrázková (ředitelka školy)         + 420 608 140 966        zspecps@seznam.cz

Mgr. Renáta Vrkoslavová  + 420 608 825 407    renata.vrkoslavova@seznam.cz