.

1. ŠKOLNÍ TÝDEN

ČTVRTEK 1. 9.

  • 1. třída 8:00 – 8:30 slavnostní přivítání + šerpování prvňáčků (včetně rodičů POUZE prvňáčků)
  • 9:00 – 9:30 příchod ostatních žáků 2. – 5. třídy (bez rodičů)
  • 9:30 odchod žáků domů – nebo do družiny
  • KDO POTŘEBUJE – družina 9:00 – 14:00, školní klub 1. 9. není
  • 11:40 oběd (oběd si musíte předem přihlásit)

PÁTEK 2. 9.

  • vyučování do 12:00 hod.
  • oběd 11:40 (poté – družina, školní klub)
  • rozdávání učebnic, rozdávání sešitů, seznámení s pravidly, BOZP, ochrana zdraví, seznámení s prostory školy

1. RODIČOVSKÁ SCHŮZKA

  • ZŠ – rodičovská schůzka 2. 9. – 14:00 ve svých třídách