PŘEDŠKOLÁKY ZVEME K ZÁPISU 14. 4. od 14:00 do 17:00 hod.
 
Seznam s časovým rozvrhem zápisu bude vyvěšen v šatně MŠ od 30. 3. 
– tam, prosím, zapište jméno svého dítěte v čase, ve kterém se dostavíte.
Všechny dokumenty a registrační číslo k zápisu obdržíte v MŠ od paní učitelky Vinšové také od 30. 3.