Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

542 21 Pec pod Sněžkou 144

Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku základního vzdělávání

 

            Datum zápisu: 22. – 23. 4. 2021

Registrační číslo dítěte: Výsledek zápisu:
2102 přijato
2103 přijato
2104 přijato
2105 odklad školní docházky
2106 odklad školní docházky
2107 přijato
2108 přijato
2109 odklad školní docházky
2110 přijato
2113 přijato

V Peci pod Sněžkou, dne 28. 4. 2021                                                      Mgr. Dita Mrázková

ředitelka školy