Jsme plně organizovaná málotřídní škola v Peci pod Sněžkou. Výuka zde probíhá ve třech třídách, dvě z nich jsou vybaveny interaktivními tabulemi, počítači a mnoha moderními didaktickými pomůckami. Součástí školy je i školní družina, ICT učebna, tělocvična, moderní jídelna a mateřská škola se zahradou.

Aktuality

Co chceme,

aby naši žáci uměli

 • Být odpovědný za svá rozhodnutí
 • Umět přijímat názor druhých (i když není právě optimistický)
 • Dokázat si obhájit svoji práci
 • Pracovat ve skupinách s kýmkoliv
 • Být samostatný v rozhodování
 • Být soběstačný v řešení různých situací
 • Umět požádat o radu či pomoc
 • Respektovat odlišnosti druhých
 • Převést všechny poznatky do praxe

Jak a s čím pracujeme

Do naší výuky vkládáme různé prvky alternativní výuky

 • Pravidelně pracujeme ve čtenářských dílnách
 • Učíme zábavnou a logickou matematiku podle Prof. Hejného
 • Opíráme se o program Začít spolu
 • Připravujeme pro děti zábavné projekty
 • Učíme děti lásce k prostředí, ve kterém vyrůstají (Krkonoše)
 • Učíme zdravému životnímu stylu a sportu
 • Zajišťujeme pravidelnou spolupráci s MŠ
 • Angličtinu vyučujeme podle metody Steva Wattse (od 3 – 12 let)
 • Připravujeme děti ze školky na práci ve škole
 • Vyučujeme předškolní matematiku podle Prof. Hejného tak, aby v 1. řídě děti plynule navázaly
 • Věnujeme se předčtenářskému období
 • Zajišťujeme pravidelně logopedii pro předškoláčky
 • Věnujeme se rozvoji jazykových schopností podle Prof. D. B. Elkonina
 • Zajišťujeme prevenci specifických poruch učení v předškolním a raném školním věku v programu HYPO