Jsme plně organizovaná málotřídní škola v Peci pod Sněžkou. Výuka zde probíhá ve třech třídách, dvě z nich jsou vybaveny interaktivními tabulemi, počítači a mnoha moderními didaktickými pomůckami. Součástí školy je i školní družina, ICT učebna, tělocvična, moderní jídelna a mateřská škola se zahradou.

Náš kolektiv je malý, rodinný a naším společným cílem je zajistit dětem zajímavou, zábavnou a obsahově plnohodnotnou výuku, a rodičům klidná odpoledne bez složité školní přípravy na další den :). Jedině výuka prožitkem, vnímaná všemi smysly, má význam.

Co nabízíme

Žáci naší školy se nemusí stresovat, mít obavy z přílišné autority učitele a z dlouhých, obtížných domácích úkolů.

Vedeme žáky k samostatnosti, k prohloubení vědomostí, zkušeností a znalostí vlastním zážitkem a prožitkem. S chybou pracujeme jako se zkušeností a snažíme se přivést děti na to, kde se chyba stala a jak ji lze předejít. Nestresujeme děti přesně vymezeným časem na práci a rušivým zvoněním. Každý den nám začíná zazvoněním jedním z našich malých zvoníků a dál už si čas řídíme, jak potřebujeme. Pracujeme v blocích, které nám vyhovují. Učitel zde nepůsobí jako vychovatel, nýbrž jako poradce a někdo, na koho se mohou děti obrátit a důvěřovat mu.

Co chceme,

aby naši žáci uměli

 •  Být odpovědný za svá rozhodnutí
 •  Umět přijímat názor druhých
 • Dokázat si obhájit svoji práci
 • Pracovat ve skupinách s kýmkoliv
 • Být samostatný v rozhodování
 • Být soběstačný v řešení různých situací
 • Umět požádat o radu či pomoc
 • Respektovat odlišnosti druhých
 • Převést všechny poznatky do praxe

Jak a s čím pracujeme

 • Do naší výuky vkládáme různé prvky alternativní výuky
 • Pravidelně pracujeme ve čtenářských dílnách
 • Připravujeme pro děti zábavné projekty
 • Učíme děti lásce k prostředí, ve kterém vyrůstají (Krkonoše)
 • Učíme zdravému životnímu stylu a sportu
 • Zajišťujeme pravidelnou spolupráci s MŠ
 • Připravujeme děti ze školky na práci ve škole
 • Věnujeme se předčtenářskému období
 • Zajišťujeme pravidelně logopedii pro předškoláčky
 • Zajišťujeme prevenci specifických poruch učení v předškolním a raném školním věku v programu
  HYPO