Bc. Veronika Hlinková

  • Vystudovala mimoškolní a předškolní pedagogiku a absolvovala na Slezské univerzitě bakalářské studium obor veřejná správa a sociální politika
  • současně studuje na Dolnoslezské univerzitě pedagogiku pro 1. stupeň.
  • ráda sportuje, baví ji tvoření s dětmi a zajímá se o moderní trendy ve výuce
  • družina se řídí podle ŠVP družiny – HOROLEZCI a HOROLEZČATA