paní učitelka Mgr.Renáta Vrkoslavová

  • vystudovala pedagogiku volného času v oboru vychovatelství specializace výtvarná výchova
  • vystudovala speciální pedagogiku předškolního věku a speciální pedagogiku v magisterském studiu se specializací –  logopedie a surdopedie
  • věnuje se prevenci SPU (specifické poruchy učení)
  • vede Předmět speciálně pedagogické péče a hodiny intervence
  • na škole působí jako Školní speciální pedagog, Školní logoped a Metodik prevence