Při zasílání plateb škole si prosím zkontrolujte, že máte pro danou platbu správné číslo účtu a vyplněné jméno dítěte a účel platby. 

Vyberte účel platby: 

  • Školné MŠ
  • Stravné MŠ
  • Stravné ZŠ

Označte platbu v textu :

jméno žáka, účel platby – př. Jan Janoušek – školné 

Variabilní symbol již neuvádějte. 

Za každého sourozence pošlete příkaz samostatně!

Bankovní spojení

Moneta Money bank
Číslo účtu: 226 228 059/0600

  • U plateb stravného zadejte ve Vaší bance trvalý příkaz z vašeho účtu na maximální možnou částku, které může být dosaženo, tzn. 850,- Kč v mateřské škole a 600,- Kč ve škole základní, a 300,- školné MŠ. 
  • Trvalý příkaz dejte, prosím, k 15. dni v měsíci vždy měsíc předem. 
  • PRVNÍ PLATBA MUSÍ BÝT ODESLÁNA V MĚSÍCI SRPNU. 

DRUŽINA – PLATBA V HOTOVOSTI

ZAPLATÍTE JEDNORÁZOVĚ NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK ČÁSTKU 1000,- DO 9. 9. 2019 V POKLADNĚ ŠKOLY.