DRUŽINA – PLATBA V HOTOVOSTI

ZAPLATÍTE JEDNORÁZOVĚ NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK ČÁSTKU 1000,- v pokladně školy, do 9. 10. příslušného školního roku.