1. + 3.ročník1. 2.3.4.oběd5.
8:05 - 8:509:00 - 9:4510:05 - 10:5011:00 - 11:4511:45- 12:1012:10- 12: 55
PO1.ČJČJMPRVoběd
3.ČJČJMAJAJ
ÚT1.ČJAJPRVM
3.ČJPRVPRVMAJ
ST1.ČJMČJM (A)VV
3.ČJMČJM (A)VV
ČT1.TVMČJČJ (A)
3.TVMČJČJ (A)
1.HVTVVVČLAP
3. HVTVVVČLAP
2.ročník1. 2.3.4.oběd5.
8:05 - 8:509:00 - 9:4510:05 - 10:5011:00 - 11:4511:45- 12:1012:10- 12: 55
PO2.ČJ (A)M (A)AJČJ (A)obědČJ
ÚT2.AJMPRVPRVČJ
ST2.ČJ (A)M (A)ČJ (A)M
ČT2.ČJMČJTV
2.HVTVVVČLAP
4. + 5.ročník1. 2.3.4.oběd5.6.
8:05 - 8:509:00 - 9:4510:05 - 10:5011:00 - 11:4511:45- 12:1012:10- 12: 5513: 05- 13: 50
PO4.AJČJČJČJobědHVTV
5.AJČJČJČJHVTV
ÚT4.ČLASČLASČLASAJINF.AJ
5.ČLASČLASČLASAJINF.AJ
ST4.ČJČJMM/geoM
5.ČJČJMM/geoM
ČT4.MMČJČJČLAP
5.MMČJČJČLAP
4.VVVVTVČLAS
5.VVVVTVČLAS

Vyučující jednotlivých předmětů ( podle barev)
Mgr. Nela Eflerová Simona Šrytrová
Veronika Hlinková Mgr. Dita Mrázková
Mgr. Renáta Vrkoslavová Mgr. Václav Štíhel

  • Prv – prvouka
  • ČlaS –člověk a jeho svět – zahrnuje vlastivědu (VL) a přírodovědu (PŘ)
  • ČlaP– člověk a práce
  • TV – tělocvik
  • Inf. – informatika (počítače)

 

V pondělí a ve středu chodí žáci 4. a 5. třídy na oběd po 4. vyučovací hodině a vyučování končí ve 13:55 hod.