1. + 3. ročník1. 2.3.4.5.6.
8:05 - 8:509:00 - 9:4510:00 - 10: 4510:55- 11:4011:50- 12:3512:45-13:30
PO1.ČJČJAJMoběd
3.ČJČJMAJoběd
ÚT1.ČJAJMPRVoběd
3.ČJAJMPRVoběd
ST1.ČJČJMČLAPVVoběd
3.AJČJMČLAPVVoběd
ČT1.ČJMČJTVoběd
3.ČJMČJTVČJoběd
1.MPRVHVTVoběd
3. MPRVHVTVoběd
2. ročník1. 2.3.4.5.6.
8:05 - 8:509:00 - 9:4510:00 - 10: 4510:55- 11:4011:50- 12:3512:45-13:30
PO2.ČJAJČJMoběd
ÚT2.AJMPRVPRVTVoběd
ST2.ČJMČJHVoběd
ČT2.ČJMČJTVoběd
2.MČJVVČLAPoběd
4. + 5.ročník1. 2.3.4.5.6.
8:05 - 8:509:00 - 9:4510:00 - 10: 4510:55- 11:4011:50- 12:3512:45-13:30
PO4.AJČJČJČJTVoběd
5.AJČJČJČJTVoběd
ÚT4.MMČJAJAJoběd
5.MMČJČLASINFoběd
ST4.ČJČJČLASMINFHVoběd
5.ČJČJAJMAJHVoběd
ČT4.MMČJČLASČLAPoběd
5.MMČJČLASČLAPoběd
4.ČLASČLASVVVVTVoběd
5.ČLASČLASVVVVTVoběd

Vyučující jednotlivých předmětů ( podle barev)
Mgr. Nela Kolmistrová Mgr. Markéta Kastnerová
Mgr. Veronika Hlinková Mgr. Dita Mrázková
Mgr. Renáta Vrkoslavová Mgr. Václav Štíhel

  • Prv – prvouka
  • ČlaS –člověk a jeho svět – zahrnuje vlastivědu (VL) a přírodovědu (PŘ)
  • ČlaP– člověk a svět práce
  • TV – tělocvik
  • Inf. – informatika (počítače)