1. ročník1. 2.3.4.5.6.
8:05 - 8:509:00 - 9:4510:05 - 10:5011:00 - 11:4511:45- 12:1012:10- 12: 55
PO1.ČJČJMPRVoběd
ÚT1.ČJMPRVAJoběd
ST1.AJMČJTVHVoběd
ČT1.ČJMČJČJoběd
1.TVMVVČLAPoběd
2. + 3. ročník1. 2.3.4.5.6.
8:05 - 8:509:00 - 9:4510:05 - 10:5011:00 - 11:4511:45- 12:1012:10- 12: 55
PO2.ČJMMČJoběd
3.ČJMMČJoběd
ÚT2.AJČJČJPRVPRVoběd
3.ČJAJAJPRVPRVoběd
ST2.ČJMAJMoběd
3.ČJMAJMČJoběd
ČT2.ČJMČJTVoběd
3.ČJMČJTVoběd
2.HVTVVVČLAP
3. HVTVVVČLAP
4. + 5.ročník1. 2.3.4.5.6.
8:05 - 8:509:00 - 9:4510:05 - 10:5011:00 - 11:4511:45- 12:1012:10- 12: 55
PO4.AJAJČJMČJoběd
5.ČJMAJAJČJoběd
ÚT4.ČJMM geoČLASČLASoběd
5.ČJMM geoČLASČLASoběd
ST4.ČJČJMAJČLASoběd
5.ČJČJMAJČLASoběd
ČT4.ČJČJČLASVVINFoběd
5.ČJČJČLASVVINFoběd
4.VVČLAPTVTVHVoběd
5.VVČLAPTVTVHVoběd

Vyučující jednotlivých předmětů ( podle barev)
Mgr. Nela Eflerová Simona Šrytrová
Bc. Veronika Hlinková Mgr. Dita Mrázková
Mgr. Renáta Vrkoslavová Mgr. Václav Štíhel

  • Prv – prvouka
  • ČlaS –člověk a jeho svět – zahrnuje vlastivědu (VL) a přírodovědu (PŘ)
  • ČlaP– člověk a práce
  • TV – tělocvik
  • Inf. – informatika (počítače)