1. ročník1. 2.3.4.5.6.
8:05 - 8:509:00 - 9:4510:00 - 10:4510:55- 11:4011:50- 12:3512:45-13:30
PO1.ČJČJAJPRVoběd
ÚT1.ČJMČJTVoběd
ST1.AJMČJČJoběd
ČT1.VVHVČJMoběd
1.MMPRVČLAPTVoběd
2. + 3. ročník1. 2.3.4.5.6.
8:05 - 8:509:00 - 9:4510:00 - 10: 4510:55- 11:4011:50- 12:3512:45-13:30
PO2.ČJČJTVMoběd
PO3.ČJČJTVMoběd
ÚT2.MČJAJAJoběd
ÚT3.MAJČJAJoběd
ST2.ČJČJMHVoběd
ST3.ČJAJMHVINFoběd
ČT2.ČJČJMMTVoběd
ČT3.ČJČJMMTVoběd
2.PRVPRVVVČLAPoběd
3.PRVPRVVVČLAPoběd
4. + 5.ročník1. 2.3.4.5.6.
8:05 - 8:509:00 - 9:4510:00 - 10: 4510:55- 11:4011:50- 12:3512:45-13:30
PO4.AJČJMČJAJoběd
5.AJČJMČJINFAJoběd
ÚT4.MMČJČLASINFAJoběd
5.MMČJČLASAJoběd
ST4.ČJČJČJTVTVoběd
5.ČJČJČJTVTVoběd
ČT4.MMČJHVČLASoběd
5.MMČJHVČLASoběd
4.VVVVČLASČLASČLAPoběd
5.VVVVČLASČLASČLAPoběd

Vyučující jednotlivých předmětů ( podle barev)
Mgr. Dita Mrázková Mgr. Václav Štíhel
Mgr. Veronika Hlinková Mgr. Renáta Vrkoslavová
Mgr. Markéta Kastnerová

  • Prv – prvouka
  • ČlaS –člověk a jeho svět – zahrnuje vlastivědu (VL) a přírodovědu (PŘ)
  • ČlaP– člověk a svět práce
  • TV – tělocvik
  • Inf. – informatika (počítače)