• Prv – prvouka
  • ČlaS –člověk a jeho svět – zahrnuje vlastivědu (VL) a přírodovědu (PŘ)
  • ČlaP– člověk a práce
  • TV – tělocvik
  • Inf. – informatika (počítače)

 

V pondělí a ve středu chodí žáci 4. a 5. třídy na oběd po 4. vyučovací hodině a vyučování končí ve 13:55 hod.