1. ročník1. 2.3.4.5.6.
8:05 - 8:509:00 - 9:4510:00 - 10:4510:55- 11:4011:50- 12:3512:45-13:30
PO1.ČJČJPRVTVoběd
ÚT1.MČJČJHVTVoběd
ST1.ČJČJMMoběd
ČT1.ČJMMAJoběd
1.PRVČLAPVvTVoběd
2. + 3. ročník1. 2.3.4.5.6.
8:05 - 8:509:00 - 9:4510:00 - 10: 4510:55- 11:4011:50- 12:3512:45-13:30
PO2.ČJČJTVAJoběd
PO3.ČJČJTVAJoběd
ÚT2.MMČJČJoběd
ÚT3.MMČJČJINFoběd
ST2.ČLAPAJČJČJHVoběd
ST3.ČLAPAJČJČJHVoběd
ČT2.MČJVVTVoběd
ČT3.MČJVVTVoběd
2.MMPRVPRVoběd
3.MMPRVPRVAJoběd
4. + 5.ročník1. 2.3.4.5.6.
8:05 - 8:509:00 - 9:4510:00 - 10: 4510:55- 11:4011:50- 12:3512:45-13:30
PO4.MMVVVVAJoběd
5.MMVVVVINFAJoběd
ÚT4.MMHVČLAPoběd
5.MMHVČLAPAJoběd
ST4.INFČJČJMAJAJoběd
5.AJČJČJMoběd
ČT4.ČJČJČJČLASTVTVoběd
5.ČJČJČJČLASTVTVoběd
4.ČJČJČLASČLASČLASoběd
5.ČJČJČLASČLASČLASoběd

Vyučující jednotlivých předmětů ( podle barev)
Mgr. Lenka Zmatlíková Mgr. Jana Marešová
Mgr. Eva Václavíčková Karolína Javůrková, DiS.
Hana Bartusiková Zuzana Čermáková

  • Prv – prvouka
  • ČlaS –člověk a jeho svět – zahrnuje vlastivědu (VL) a přírodovědu (PŘ)
  • ČlaP– člověk a svět práce
  • TV – tělocvik
  • Inf. – informatika (počítače)