Bezhotovostní platby

Při zasílání plateb si prosím zkontrolujte, že máte pro danou platbu správné číslo účtu, vyplněné jméno dítěte (variabilní symbol) a účel platby (specifický symbol).

Vyberte účel platby a uvádějte specifický symbol, platba se automaticky přiřadí::

  • Školné MŠ – specifický symbol: 333
  • Stravné MŠ – specifický symbol: 111
  • Stravné ZŠ – specifický symbol: 111

Označte platbu:

jméno žáka, účel platby – př. Jan Janoušek – školné MŠ (specifický.symbol 333)

Variabilní symbol vždy uveďte – máte přiřazen automaticky programem Strava.cz! (neuvádějte vlastní)

Za každého sourozence pošlete příkaz samostatně!

Bankovní spojení

Moneta Money bank
Číslo účtu: 226 228 059/0600

Vzhledem k současnému vývoji cen potravin a energií jsme byli nuceni lehce navýšit cenu u školného, ceny u stravného zůstávají stejné. U plateb stravného zadejte ve Vaší bance trvalý příkaz z vašeho účtu na maximální možnou částku, které může být dosaženo, tzn.:

  • 1000,- Kč v mateřské škole – strava, 450,- Kč školné MŠ
    750,- Kč ve škole základní – strava
  • Trvalý příkaz dejte, prosím, k 15. dni v měsíci vždy měsíc předem
  • PRVNÍ PLATBA MUSÍ BÝT ODESLÁNA V MĚSÍCI SRPNU

Děti ze stravy odhlašujte den předem na e-mail: jidelna@zspec.cz nejpozději lze do 07.00hod aktuálního dne, lze i telefonicky na tel: 499 896 289, nebo 737 258 189
První den neodhlášené nepřítomnosti je možné oběd odebrat do jídlonosičů za dotovanou cenu .
Jídlonosiče je potřeba donést do 09.00hod a vyzvednout v 11.00hod
Další dny neodhlášené nepřítomnosti se počítá oběd za plnou cenu
Do vyúčtování dítěte je možné nahlédnout po dohodě s vedoucím ŠJ kdykoliv během školního roku