7:00 – 8:15 Příchody dětí.
Hry dle výběru dětí.
Skupinová a individuální práce s dětmi.
8:15 – 8:30 Ranní cvičení, pohybové hry.
9:25 – 11:25 Hygiena.
Svačina.
8:55 – 9:25 Didakticky cílené činnosti – záměrné a spontánní činnost ve skupinách, řízená hra dětí (pouze dle jejich zájmu a přání)
9:25 – 11:25 Příprava na pobyt venku.
Pobyt venku.
11:25 – 12:05 Hygiena.
Oběd.
Odchody neodpočívajících dětí.
12:05 – 14:00 Hygiena.
Příprava na odpolední odpočinek.
Literární chvilka, poslech relaxační hudby.
Odpočinek.
Předškolní příprava pro nespavé předškoláky.
14:00 – 16:00 Svačina.
Činnosti dle přání dětí.
Skupinová i individuální práce s dětmi.
Odchody dětí.