Plán akcí na školní rok 2023/2024

Září – Říjen

 • Divadelní představení
 • Podzimní dílna – Dům pod Jasanem Trutnov
 • Muzikoterapie
 • Dlabání dýní, Halloween – výlet do ZOO Dvůr Králové n/L
 • Spolupráce se Stezkou korunami stromů (prezentace halloweenských výrobků)

Listopad – Prosinec

 • Tvoření Dům pod Jasanem – Výroba vánoční keramiky
 • Horská služba
 • Vánoční besídka pro rodiče
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční setkání pod stromečkem s rozdáváním dárků

Leden – Únor

 • Divadelní představení – Uffo Trutnov
 • Plavecký výcvik předškolních dětí v Trutnově
 • Tvoření Dům pod Jasanem
 • Masopustní rej

Březen – Duben

 • Náhled a zapojení předškoláků do výuky v ZŠ
 • Přednáška městské knihovny Trutnov
 • Návštěva ZUŠ Trutnov
 • Dopravní výchova SVČ Trutnov
 • Velikonoční tvoření

Květen – Červen

 • Pěší výlety po Peci
 • Zápis do MŠ
 • Den dětí
 • Výlet lanovkou na Sněžku
 • Výlet lanovkou na Černou horu, pěšky do Pece – spolupráce s rodiči
 • Fotografování dětí
 • Loučení s předškoláky