• ranní pozdrav s očním kontaktem v kruhu
 • každý nový vyučující seznámí děti s úkoly dne v kruhu
 • děti učíme dodržovat třídní pravidla
 • pracujeme s dětmi individuálně dle jejich možností
 • snažíme se při komunikaci s dítětem o oční kontakt
 • oslovujeme tak, jak je dětem příjemné
 • děti žádáme a děkujeme
 • činnosti se snažíme střídat
 • na konci výuky,  každý učitel nechá zpětně zhodnotit splněnou práci a nechá děti, aby si připomenuly povinnosti na další den
 • společně se s dětmi loučíme a přejeme si hezký den
 • při problémových situacích, necháme děti navrhnout řešení situace
 • neřešíme problémy před ostatními dětmi
 • nepoužíváme žádné fyzické tresty ani fyzická cvičení za trest
 • nezesměšňujeme