vedoucí paní učitelka Romana Vinšová

 • vystudovala SPgŠ  obor předškolní a mimoškolní pedagogika
 • pracuje s dětmi v  programu Začít spolu a zařazuje prvky Hejného metody do výuky

paní Kateřina Akštejnová

 • je dobrosrdečná a veselá
 • pomáhá ve školce dětem i paním učitelkám s péčí o naše nejmenší

paní učitelka Mgr. Renáta Vrkoslavová

 • vystudovala speciální pedagogiku předškolního věku a speciální pedagogiku v magisterském studiu se specializací –  logopedie a surdopedie
 • vede pravidelné chvilky logopedie s malými i většími dětmi ve školce
 • vede pravidelná cvičení logopedie s předškoláky
 • vyučuje rozvoj jazykových schopností podle profesora psychologie D. B. Elkonina
 • věnuje se prevenci SPU (specifické poruchy učení) v předškolním věku

 

Všechny paní učitelky tvoří skvělý tým. Na děti se často usmívají, vedou je k dobrým, mezilidským vztahům a přátelské komunikaci, výuku dětem zpestřují různými novými společenskými i sportovními aktivitami.

paní Irena Šorfová

 • dělá naši školu a školku krásnější svým  úklidem
 • pomáhá i s péčí o nejmenší  ve školce
 • má ráda aktivní život  a baví jí  práce s dětmi