vedoucí paní učitelka Romana Vinšová

  • vystudovala SPgŠ  obor předškolní a mimoškolní pedagogika
  • pracuje s dětmi v  programu Začít spolu a zařazuje prvky Hejného metody do výuky

paní Kateřina Akštejnová

  • je dobrosrdečná a veselá
  • pomáhá ve školce dětem i paním učitelkám s péčí o naše nejmenší

paní Irena Šorfová

  • dělá naši školu a školku krásnější svým  úklidem
  • pomáhá i s péčí o nejmenší  ve školce
  • má ráda aktivní život  a baví jí  práce s dětmi

Všechny paní učitelky tvoří skvělý tým. Na děti se často usmívají, vedou je k dobrým, mezilidským vztahům a přátelské komunikaci, výuku dětem zpestřují různými novými společenskými i sportovními aktivitami.