vedoucí paní učitelka Romana Vinšová

  • vystudovala SPgŠ  obor předškolní a mimoškolní pedagogika
  • pracuje s dětmi v  programu Začít spolu a zařazuje prvky Hejného metody do výuky

paní učitelka Antonie Turzová

  • vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku na Německém zemském gymnásiu v Brně
  • ráda pracuje s dětmi s přírodninami a věnuje se přístupu respektuj a buď respektován
  • denní program doprovází hrou na kytaru

paní učitelka Mgr. Renáta Vrkoslavová

  • vystudovala speciální pedagogiku předškolního věku a speciální pedagogiku v magisterském studiu se specializací –  logopedie a surdopedie
  • vede pravidelné chvilky logopedie s malými i většími dětmi ve školce
  • vede pravidelná cvičení logopedie s předškoláky
  • vyučuje rozvoj jazykových schopností podle profesora psychologie D. B. Elkonina
  • věnuje se prevenci SPU (specifické poruchy učení) v předškolním věku

 

Všechny paní učitelky tvoří skvělý tým. Na děti se často usmívají, vedou je k dobrým, mezilidským vztahům a přátelské komunikaci, výuku dětem zpestřují různými novými společenskými i sportovními aktivitami.