vedoucí paní učitelka Romana Vinšová

 • vystudovala SPgŠ  obor předškolní a mimoškolní pedagogika
 • nyní se věnuje intenzivnímu studiu angličtiny, které by ráda zúročila s dětmi při     angličtince  ve školce
 • pracuje s dětmi v  programu Začít spolu

paní učitelka Ivana Pírková

 • vystudovala SPgŠ v Nové Pace a speciální pedagogiku na PF v rámci celoživotního vzdělávání
 • ráda se věnuje výtvarným a pracovním činnostem s dětmi i v soukromí
 • s dětmi ráda zpívá a hraje na instrumentální nástroje
 • pracuje s dětmi v programu Začít spolu.

paní učitelka Mgr. Renáta Vrkoslavová

 • vystudovala speciální pedagogiku předškolního věku a speciální pedagogiku v magisterském studiu se specializací –  logopedie a surdopedie
 • vede pravidelné chvilky logopedie s malými i většími dětmi ve školce
 • vede pravidelná cvičení logopedie s předškoláky
 • vyučuje rozvoj jazykových schopností podle profesora psychologie D. B. Elkonina
 • věnuje se prevenci SPU (specifické poruchy učení) v předškolním věku

 

Všechny paní učitelky tvoří skvělý tým. Na děti se často usmívají, vedou je k dobrým, mezilidským vztahům a přátelské komunikaci, výuku dětem zpestřují různými novými společenskými i sportovními aktivitami.