paní učitelka Mgr. Dita Mrázková – ředitelka školy

 • vystudovala v bakalářském studiu Speciální pedagogiku a v magisterském studiu Speciální pedagogiku se specializací učitelství 1. stupně
 • ráda pracuje v programu Začít spolu, upřednostňuje učení formou prožitku
 • s dětmi pravidelně pracuje ve Čtenářských dílnách
 • na škole působí jako Výchovný poradce

paní učitelka Mgr. Nela Eflerová

 • vystudovala v magisterském programu Učitelství pro 1. stupeň se specializací na tělesnou výchovu
 • je velkou nadšenkyní  matematiky profesora Hejného
 • věnuje se pravidelně čtenářským dílnám
 • miluje hory, adrenalinové sporty a hudbu
 • na škole působí jako správce webových stránek a Koordinátor EVVO

paní učitelka Mgr.Renáta Vrkoslavová

 • vystudovala speciální pedagogiku předškolního věku a speciální pedagogiku v magisterském studiu se specializací –  logopedie a surdopedie
 • věnuje se prevenci SPU (specifické poruchy učení)
 • vede Předmět speciálně pedagogické péče a hodiny intervence
 • na škole působí jako Školní speciální pedagog, Školní logoped a Metodik prevence

paní učitelka Bc. Veronika Hlinková

vystudovala mimoškolní a předškolní pedagogiku a absolvovala na Slezské univerzitě bakalářské studium obor veřejná správa a sociální politika

současně studuje na Dolnoslezské univerzitě pedagogiku pro 1. stupeň

ráda sportuje, baví ji tvoření s dětmi a zajímá se o moderní trendy ve výuce

paní učitelka Mgr. Simona Šrytrová

vystudovala Učitelství pro 1. stupeň se zaměřením na výtvarnou výchovu na Technické univerzitě v Liberci

její oblibou je prostorová tvorba a využití recyklovatelného materiálu ve výtvarné výchově

své žáky zaujme celoroční tématickou hrou, díky které u nich rozvíjí komunikativní dovednosti a fantazii

 

 

 

pan učitel Mgr. Václav Štíhel

 • vystudoval MUNI v Brně- Učitelství pro střední školy v oboru Ruský jazyk a Tělesná výchova
 • současně si doplňuje kvalifikaci pro Učitelství 1. stupně na Pedagogické fakultě v Liberci
 • vyučuje angličtinu podle programu Steva Wattse
 • má rád děti, přírodu, sport – především lyžování a horolezectví