POKLADNÍ HODINY:

PO – PÁ 8:00 – 9:00
PO a ST 14:00 – 15:00 (pouze tyto dva dny)

MŠ: děti do 6 let
přesnídávka 9 Kč
oběd 22 Kč
svačina 9 Kč
nápoje 3

MŠ: děti nad 6 let
přesnídávka 10 Kč
oběd 25 Kč
svačina 10 Kč
nápoje 3 Kč

ZŠ: strávníci 6 -10 let
oběd 27 Kč

ZŠ: strávníci 11 -14 let
oběd 30 Kč

Dospělí strávníci – cizí:
oběd 65 Kč