Bezhotovostní platby

Při zasílání plateb škole si prosím zkontrolujte, že máte pro danou platbu správné číslo účtu a vyplněné jméno dítěte a účel platby.

Vyberte účel platby:

  • Školné MŠ
  • Stravné MŠ
  • Stravné ZŠ

Označte platbu v textu :

jméno žáka, účel platby – př. Jan Janoušek – školné MŠ

Variabilní symbol již neuvádějte.

Za každého sourozence pošlete příkaz samostatně!

Bankovní spojení

Moneta Money bank
Číslo účtu: 226 228 059/0600

  • U plateb stravného zadejte ve Vaší bance trvalý příkaz z vašeho účtu na maximální možnou částku, které může být dosaženo, tzn.
  • 1 000,- Kč v mateřské škole a 750,- Kč ve škole základní, a 300,- školné MŠ.
  • Trvalý příkaz dejte, prosím, k 15. dni v měsíci vždy měsíc předem.
  • PRVNÍ PLATBA MUSÍ BÝT ODESLÁNA V MĚSÍCI SRPNU.