Variabilní symboly pro bezhotovostní platby

Při zasílání plateb škole si prosím zkontrolujte, že máte pro danou platbu správné číslo účtu a správný variabilní symbol.
Označte platbu v textu (jméno žáka, účel platby…).

Bankovní spojení

Moneta Money bank
Číslo účtu: 226 228 059/0600

Tvar variabilních symbolů
111 stravné ZŠ trvalý příkaz
112 stravné MŠ trvalý příkaz
333 školné MŠ (školkovné) trvalý příkaz
555 UČITELÉ trvalý příkaz

  • U plateb stravného zadejte ve Vaší bance trvalý příkaz z vašeho účtu na maximální možnou částku, které může být dosaženo, tzn. 850 Kč v mateřské škole a 500 Kč ve škole základní.
  • Školené MŠ = 300 Kč/ měsíc
  • Trvalý příkaz dejte, prosím, k 15. dni v měsíci.
  • Při zadání nezapomeňte na VS dítěte.
  • DRUŽINA- zaplatíte jednorázově částku 1 000 Kč / celý rok v pokladně školy.

STRAVNÉ – ZÁKLADNÍ ŠKOLA

111 pořadové číslo dítěte ve tvaru 01 – 30 číslo ročníku, které dítě navštěvuje

příklad:  žák 3. třídy má v třídní knize číslo 7 –jeho  variabilní symbol k platbě stravného v základní škole bude: 111073

STRAVNÉ – MATEŘSKÁ ŠKOLA

112 pořadové číslo dítěte ve tvaru 01 – 30 číslo oddělení, které dítě navštěvuje

příklad:  žák 3. oddělení má v třídní knize číslo 4 –jeho  variabilní symbol k platbě stravného v mateřské škole bude: 112043
U plateb stravného zadejte ve Vaší bance povolení k inkasu a škola si strhne z vašeho účtu pouze částku, kterou jste vyčerpali.
Pro možnost inkasa zadejte, prosím, raději maximální možnou částku, které může být dosaženo, tzn. 650,- Kč v mateřské škole a 500,- Kč ve škole základní.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

222 pořadové číslo dítěte ve tvaru 01 – 30 číslo ročníku, které dítě navštěvuje

příklad:  žák 3. třídy má v třídní knize číslo 7 –jeho  variabilní symbol k platbě školného ve ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  bude: 222073

ŠKOLNÉ – MATEŘSKÁ ŠKOLA (školkovné)

333 pořadové číslo dítěte ve tvaru 01 – 30 číslo oddělení, které dítě navštěvuje

příklad:  žák 2. oddělení má v třídní knize číslo 6 –jeho  variabilní symbol k platbě školného v MATEŘSKÉ ŠKOLE  bude: 333062