O čem bude listopad?

 • O ohleduplnosti k ostatním dětem
 • O dodržování pravidel ve třídě
 • O jídle a stolování
 • O správném chování v přírodě
 • O ochraně přírody
 • O udržování čistoty
 • O vnímání změn v přírodě v souvislosti se střídáním ročních období
 • O střídání dne a noci
 • O věcech, předmětech, které nás obklopují a běžně je používáme, o hračkách
 • O seznamování s novými věcmi či méně známými, o způsobu jejich použití
 • O tvoření – spolupráce s Jasanem Trutnov
 • O prevenci před onemocněním (vitamíny, hygiena,…)
 • O lidském těle
 • O svatém Martinovi