O čem bude září?

o vzpomínkách na prázdniny
o seznámení dětí, o jejich jménech, značkách
o utváření a dodržování prvních pravidel
o seznamování s interiérem třídy, vybavení koutků,
s budovou školy
o seznámení se zaměstnanci a pedagogy školy
o seznámení s okolí školy, se školní zahradou
o režimu dne, o samostatnosti
o naslouchání druhému, o otázkách a odpovědích
o kamarádství, o spolupráci při hrách o činnostech
o ohleduplnosti k mladším dětem, o pomoci
o dodržování pravidel
o jídle a stolování
o cvičení a radosti z pohybu
o prvních říkankách, písničkách a pohybových hrách