Dne 27. března 2024 žáci naší základní školy navštívili ZŠ a MŠ v Horním Maršově.
Zde jsme shlédli vtipné představení „Kouzelný krystal“ a společně jsme „velikonočně“ tvořili.
Předvelikonočně naladěný den jsme si všichni užili. Žáci si donesli domů kromě zážitků diplomy a výrobky pro své blízké.
Za všechny žáky děkuji za pozvání paní ředitelce Evě Hlouškové. Moc se těšíme na další společnou akci.