Ráda bych touto cestou velice poděkovala paní Kláře Sovové,
Majitelce LUČNÍ BOUDY

A to za sponzorský dar, který poskytla žákům Základní školy a Mateřské školy.

Finance použijeme na pomůcky do tělocvičny, které nám chybí.

Vážíme si této pomoci.
Ještě jednou velice děkuji.

Mgr. Lenka Zmatlíková
Ředitelka školy