Dne 23. 10. 2023 jsem si užili příjemné podzimní odpoledne.

Děkuji všem zúčastněným za krásné dýně, které budou zdobit nejen naši školu ale i Stezku korunami stromů v Janských Lázních.

Všichni žáci dostali vstupenku. Mohou se podívat, kde je umístěna právě ta jejich dýně. Dále děkuji hasičům za občerstvení a dodání dýní.

Jsem moc ráda, že se naší akce zúčastnili i zástupci zřizovatele. Věřím, že vstřícná spolupráce bude pokračovat.

Za ZŠ i MŠ Mgr. Lenka Zmatlíková, ředitelka školy