Prosím rodiče 1. – 3. ročníku o rychlé vyplnění dotazníku pro družinu a přinesení zpět do základní školy paní vychovatelce Bartusikové nebo třídním učitelkám.

Školní družina funguje v plném režimu od 5. září 2023.

Ve čtvrtek 14. září 2023 od 14,30 hodin proběhnou třídní schůzky ve všech ročnících základní školy. V případě, že se nemůže dostavit kontaktujte své třídní učitelky. Kontakty jsou aktuální na webu školy.

 

Mgr. Lenka Zmatlíková
Ředitelka školy