ÚHRADA ZA PRONÁJEM TĚLOCVIČNY

Úhrada bude provedena v hotovosti do pokladny pronajímatele = ředitelce školy.

Vždy zpětně za půlroční období.

1. pololetí do 14. 12. příslušného šk. roku

2. pololetí do 14. 6. příslušného šk. roku