pro školní rok 2024/ 2025

Zápis se bude konat ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 13 do 16 hodin, v učebnách budovy ZŠ, v prvním poschodí.

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018,
případně děti starší, které měly odklad školní docházky.

Rodiče při zápisu předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Těšíme se na budoucí prvňáčky.

 

V Peci pod Sněžkou, 22. 2. 2024
Mgr. Lenka Zmatlíková
ředitelka školy

 

 

  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání a Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku základní školy si můžete předem vyzvednout
    u učitelek v MŠ.
  • V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete dostavit k zápisu v daném termínu, kontaktujte, prosím, osobně či telefonicky ředitelku
    školy.