Výsledky voleb do školské rady

Dne 9. 11. 2017 proběhly v naší škole volby do školské rady.

Voleb za zákonné zástupce žáků se zúčastnilo 21 oprávněných voličů z celkového počtu 27.

Do školské rady byla většinou hlasů zvolena paní Hana Hemelíková.

Výsledky hlasování:

  1. Hana Hemelíková: 12 platných hlasů
  2. Marcela Boučková: 5 platných hlasů
  3. Markéta Dudková: 4 platné hlasy

Za pedagogické pracovníky byla zvolena paní Mgr. Renáta Vrkoslavová.

Zřizovatele bude ve školské radě zastupovat paní Mgr. Blanka Sochorová.

V Peci pod Sněžkou, dne 13. 11. 2017                                             Mgr. Dita Mrázková