6. – 7. 5. 2024 od 9: 30 – 11:30 hod.

  1. Řádně vyplněná žádost podaná ve stanoveném termínu zápisu se všemi náležitostmi, kopii rodného listu dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce
  2. Doklad o absolvování stanovených očkování s výjimkou dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (doloženo potvrzením lékaře)
  3. Vyjádření školského poradenského zařízení popř. také registrujícího lékaře o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte (pokud jsou)
  4. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (včetně dětí s odkladem školní docházky) ze spádové oblasti a děti zaměstnanců
  5. Děti starší 4 let s místem trvalého pobytu v Peci pod Sněžkou a ze spádové oblasti, které mají v mateřské nebo základní škole sourozence a děti zaměstnanců
  6. Děti starší 3 let s místem trvalého pobytu v Peci pod Sněžkou a ze spádové oblasti, které mají v mateřské nebo základní škole sourozence a děti zaměstnanců
  7. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (včetně dětí s odkladem školní docházky) s místem trvalého pobytu mimo Pec pod Sněžkou a spádové oblasti
  8. Děti starší 4 let s místem trvalého pobytu mimo Pec pod Sněžkou a spádové oblasti
  9. Děti starší 3 let s místem trvalého pobytu mimo Pec pod Sněžkou a spádové oblasti
  10. V případě nenaplněné kapacity třídy mateřské školy mohou být přijaty děti, které dovrší 3 let do 31. 12. 2024 s místem trvalého pobytu v Peci pod Sněžkou i mimo spádovou oblast, pouze za předpokladu individuálního posouzení pedagogickými pracovníky Mateřské školy v Peci pod Sněžkou. Dítě přijaté před třetím rokem musí zvládat samostatně sebeobsluhu (jídlo, pití, oblékání) a být bez plen i na spaní.

O přijetí dítěte v rámci „zápisu“ nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.

Kapacita MŠ umožňuje přijmout 15 dětí.

ŽÁDOSTI K PŘIJETÍ DO MŠ SI VYTISKNĚTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY

 

ředitelka školy: Mgr. Lenka Zmatlíková
vedoucí učitelka MŠ: Romana Vinšová