INFORMACE K NÁSTUPU DĚTÍ/ŽÁKŮ OD 12. 4. 2021

V naší škole bude probíhat pouze prezenční výuka. Školní dny v pondělí a ve čtvrtek = testování Tyto dny jsou stanoveny jako dny testování žáků na Covid-19 neinvazivními antigennímitesty pro samoodběr Při testování tzv. samoodběrem není nutná asistence zdravotnického personálu Opatřením MŠMT je přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.Příchod žáků do školy Třída – čas…