PROVOZ OD 4. 1. 2021

PROVOZ OD 4. 1. 2021 PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ POUZE 1. – 3. ročníku Zajištění bezpečnosti žáků, pedagogů i ostatních zaměstnanců. Pedagogové, žáci i provozní zaměstnanci budou mít zakryté dýchací cesty po celou dobu výuky i mimo ni (rouškou). Třídy budou často větrané, dezinfikované a žáci, pokud to počasí dovolí budou mít výuku i venku. Rozvrh je…