Školní klub- uzavření

. Vážení rodiče, na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření bude s účinností ode dne 14.října do 30.října uzavřen Školní klub  při ZŠ Pec pod Sněžkou. Toto opatření se týká žáků 4., 5. ročníku.